Bài tập 3 trang 19 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 3 trang 19 VBT lịch sử 7: Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng về nguyên nhân

Đề bài

Em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là đúng về nguyên nhân của tình trạng đất nước bị chia cắt, hỗn loạn vào cuối thời Ngô:

☐ Ngô Quyền mất, các con trai còn nhỏ; nội bộ quan lại mâu thuẫn, các phe phái nổi dậy khắp nơi.

☐ Các quan ngoại thích (họ hàng với vợ vua) lộng quyền.

☐ Anh em tranh giành ngôi vua, đem quân đánh lẫn nhau.

☐ Nhân dân đói khổ, li tán khắp nơi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Ngô Quyền mất, các con trai còn nhỏ; nội bộ quan lại mâu thuẫn, các phe phái nổi dậy khắp nơi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí