Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 1 trang 18 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đúng về những việc Ngô Quyền làm khi mới lên ngôi.

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời em cho là đúng về những việc Ngô Quyền làm khi mới lên ngôi.

☐ Chọn đất đóng đô, lên ngôi hoàng đế.

☐ Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc; đặt các chức quan văn, võ; cử các tướng có công coi giữ những nơi quan trọng.

☐ Đề ra các biện pháp phát triển nghề nông.

☐ Tổ chức thi cử chọn người ra làm quan.

b) Ngô Quyền thiết lập một bộ máy nhà nước mới. Em hãy hoàn thiện sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô dưới đây và cho biết vai trò của nhà vua thời Ngô:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Ngô Quyền dựng nền độc lập.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Bỏ chức tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc; đặt các chức quan văn, võ; cử các tướng có công coi giữ những nơi quan trọng.

b)

Vai trò của nhà vua thời Ngô: Vua đứng đầu triều đình quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí