Chương 2: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THÉ KỈ XI - XII)

Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu
Bài tập 1 trang 26 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 26 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là không phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 26 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 26 VBT lịch sử 7: Dùng bút màu đánh dấu vị trí kinh đô Hoa Lư và Thăng Long lên lược đồ

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 27 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 27 VBT lịch sử 7: Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất về lí do Lý Thái Tổ dời kinh đô

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 27 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 27 VBT lịch sử 7: Việc dân ai có oan ức thì đánh chuông ở trước điện Long Trì xin vua xét xử nói lên điều gì?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 28 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 28 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết luật pháp thời Lý mang tính đẳng cấp và khuyến khích nông nghiệp phát triển:

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 29 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 29 VBT lịch sử 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu sai về biện pháp quan trọng nhất

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 29 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 29 VBT lịch sử 7: Hãy viết tiếp vào các ý sau về tình hình nhà Tống nửa cuối thế kỉ XI

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về âm mưu chuẩn bị đánh Đại Việt

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 30 VBT lịch sử 7: Dùng bút chì sáp mùa vẽ các đường tiến công của quân ta vào lược đồ

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu biểu thị quân dân Đại Việt chủ động tiến công

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 VBT lịch sử 7: Sông núi nước Nam vua Nam ở; Rành rành định phận ở sách trời

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 32 VBT tập lịch sử 7: Sau một lần tấn công thất bại ở Như Nguyệt, Quách Quỳ ra lệnh

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 7: Hãy nối các niên đại với các sự kiện lịch sử dưới đây cho đúng

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 33 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 33 VBT lịch sử 7: Triều đại nào dưới đây tiến hành khai khẩn đất hoang, đào mương, đắp đê

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 33 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 33 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào cột bên trái nguồn gốc cấu thành các tầng lớp xã hội thời Lý

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 34 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 34 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết hai sự kiện lớn thời Lý đánh dấu sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 34 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 34 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về nguyên nhân phát triển văn hóa thời Lý

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 34 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 34 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu về đặc điểm hình trang trí rồng thời Lý

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất