Bài tập 2 trang 30 vở bài tập lịch sử 7


Đề bài

a) Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về âm mưu chuẩn bị đánh Đại Việt của nhà Tống:

☐ Xúi giục Cham - pa đánh ta từ phía nam.

☐ Cấm nhân dân hai bên biên giới qua lại.

☐ Cho quân sang nước ta cướp bóc, dò la tin tức; ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, vũ khí.

☐ Lôi kéo các tù trưởng dân tộc ít người của ta theo Tống.

b) Chọn và điền các từ cho sẵn sau đây:

- đợi giặc

- chiến thắng

- đánh trước

- sẵn sàng

- thế mạnh

vào chỗ (…) của câu dưới dây cho đúng với câu nói của Lý Thường Kiệt:

“Ngồi yên…, không bằng đem quân…để chặn… của giặc”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

Lời giải chi tiết

a) ☒ Cho quân sang nước ta cướp bóc, dò la tin tức; ngấm ngầm chuẩn bị lương thực, vũ khí.

b) “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.