Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Bài tập 1 trang 7 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 7 VBT lịch sử 7: Thời cổ đại, Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 8 VBT lịch sử 7: Trong quá trình xây dựng đất nước

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 7: Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 8 VBT lịch sử 7: Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7: SGK viết: “Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh” (tr. 12).

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7: Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 10 VBT lịch sử 7: Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 10 VBT lịch sử 7: Thời Minh - Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 11 VBT lịch sử 7: Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 11 VBT lịch sử 7: Em hãy nêu nhận xét về nghệ thuật của Trung Quốc thời phong kiến?

Xem lời giải