Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bình chọn:
4.4 trên 72 phiếu
Bài tập 1 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 35 VBT lịch sử 7: Về nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý, hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 35 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào bảng sau nội dung tương ứng về các chức quan ở các đơn vị hành chính

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết pháp luật nhà Trần bảo vệ gì?

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy trình bày cách tổ chức quân đội nhà Trần?

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 36 VBT lịch sử 7: Về chính sách “Ngụ binh ư nông” thời Trần, em đồng ý với nhận xét nào sau đây

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 7: Đê Đỉnh Nhĩ có ở thời nào? Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 37 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt

Xem lời giải