Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Bài tập 1 trang 29 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 29 VBT lịch sử 7: Hãy viết tiếp vào các ý sau về tình hình nhà Tống nửa cuối thế kỉ XI

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 30 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về âm mưu chuẩn bị đánh Đại Việt

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 30 VBT lịch sử 7: Dùng bút chì sáp mùa vẽ các đường tiến công của quân ta vào lược đồ

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu biểu thị quân dân Đại Việt chủ động tiến công

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 VBT lịch sử 7: Sông núi nước Nam vua Nam ở; Rành rành định phận ở sách trời

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 32 VBT tập lịch sử 7: Sau một lần tấn công thất bại ở Như Nguyệt, Quách Quỳ ra lệnh

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 7: Hãy nối các niên đại với các sự kiện lịch sử dưới đây cho đúng

Xem lời giải