Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài tập 1 trang 53 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 53 VBT lịch sử 7: Hào kiệt và những người yêu nước khắp nơi tìm đến với Lê Lợi để tụ nghĩa là vì

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 53 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 53 VBT lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những hiểu biết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 54 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 54 VBT lịch sử 7: Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp muôn vàn khó khăn

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 54 VBT lịch sử 7: Vì sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa và quân Minh cũng chấp nhận yêu cầu đó

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 54 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 54 VBT lịch sử 7: Ý không phải lí do Nguyễn Chích đề nghị tiến quân đánh vào Nghệ An

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 55 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 55 VBT lịch sử 7: Việc Lê Lợi chấp nhận kế hoạch của Nguyễn Chích đã tạo cho nghĩa quân

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 55 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 55 VBT lịch sử 7: Em hãy nối mũi tên chỉ đúng các hướng tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 55 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 55 VBT lịch sử 7: Hãy điền những nét chính về diễn biến hai trận đánh lớn

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 56 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 56 VBT lịch sử 7: Em biết gì về bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 56 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 56 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

Xem lời giải