Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bình chọn:
4.6 trên 90 phiếu
Bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 41 vở bài tập lịch sử 7: Tuy bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền nông nghiệp nước ta ở thời Trần

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 41 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 41 VBT lịch sử 7: Em hiểu thế nào là điền trang, thế nào là thái ấp

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 42 VBT lịch sử 7: Ở thời Trần, trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ phận ruộng đất nào

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 42 VBT lịch sử 7: Để phát triển nông nghiệp, nhà Trần rất quan tâm đến việc trị thủy

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 42 VBT lịch sử 7: Thủ công nghiệp thời Trần rất phát triển, đặc biệt là thủ công nghiệp trong nhân dân. Thống kê những nghề tiêu biểu.

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 42 VBT lịch sử 7: Điền vào các ô chữ những từ thể hiện sự phát triển của mạng lưới thương nghiệp

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 43 VBT lịch sử 7: Xã hội nhà Trần ngày càng phân hóa, bộ máy nhà nước mang tính đẳng cấp rõ rệt

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 43 VBT lịch sử 7: Trong những biểu hiện của đời sống văn hóa dưới đây

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 44 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 44 VBT lịch sử 7: Văn học thời Trần (bao gồm cả văn học chữ Hán và chữ Nôm) rất phong phú

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 44 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 44 VBT lịch sử 7: Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần có nhiều điểm mới

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 45 VBT lịch sử 7: Nhà Trần có nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng với kĩ thuật tinh xảo

Xem lời giải