Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 3 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 3 VBT lịch sử 7: Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã tiến hành

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 3 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 3 VBT lịch sử 7: Lãnh địa phong kiến là gì?

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 4 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 4 VBT lịch sử 7: Nhìn vào tranh Hội chợ ở Đức (tr 5, SGK), em hãy miêu tả cảnh hội chợ

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 4 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 4 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân của cuộc phát kiến địa lí là do quý tộc, nhà vua muốn tìm kiếm

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 5 VBT lịch sử 7: Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 5 VBT lịch sử 7: Em hãy kể tên các nhà văn hóa, nhà khoa học thời Văn hóa Phục hưng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 6 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 6 VBT lịch sử 7: Phong trào Văn hóa Phục hưng có nội dung rất phong phú.

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 6 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 6 VBT lịch sử 7: Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 7 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 7 VBT lịch sử 7: Thời cổ đại, Trung Quốc đã trải qua các triều đại nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 8 VBT lịch sử 7: Trong quá trình xây dựng đất nước

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 7: Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần.

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 8 VBT lịch sử 7: Nhà Đường củng cố bộ máy nhà nước bằng nhiều biện pháp.

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7: SGK viết: “Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh” (tr. 12).

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7: Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng.

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 10 VBT lịch sử 7: Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên.

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 10 VBT lịch sử 7: Thời Minh - Thanh nhiều nhân tố làm cho mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 11 VBT lịch sử 7: Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 11 VBT lịch sử 7: Em hãy nêu nhận xét về nghệ thuật của Trung Quốc thời phong kiến?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 7: Nhà nước Ma-ga-đa được hình thành như thế nào?

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Ấn Độ

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất