Phần một: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 3 trang 12 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 12 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 12 vở bài tập lịch sử 7: Tại sao nói vương triều Gúp - ta là thời kì phát triển của chế độ phong kiến

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Ấn Độ là nước có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 13 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 5 trang 13 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo.

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 13 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 13 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Đông Nam Á là một khu vực địa lí có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 14 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 14 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 14 VBT lịch sử 7: Ở Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 14 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 14 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 14 VBT lịch sử 7: Trình bày sự hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 15 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 15 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 15 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những hiểu biết của em về tộc người Khơ-me thời xưa:

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 15 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 5 trang 15 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 15 vở bài tập lịch sử 7: Tại Lào, có hai tộc chính là Lào Thơng và Lào Lùm. Em hãy nêu vài nét về họ

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 16 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 16 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 16 VBT lịch sử 7: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 17 vở bài tập lịch sử 7: Trong xã hội phong kiến, nền kinh tế có một số điểm chung.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 17 VBT lịch sử 7: Xã hội phong kiến có nhiều giai cấp. Hãy đánh dấu x vào ô trống trước tên những giai cấp

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 7: Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài