Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài tập 1 trang 56 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 56 VBT lịch sử 7: Ý không phải biểu hiện đến thời Lê Thánh Tông

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 57 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 57 VBT lịch sử 7: Điền vào các khung trống về tổ chức quân đội thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 57 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 57 VBT lịch sử 7: Bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 57 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 57 VBT lịch sử 7: Vua Lê Thái Tổ đã có những biện pháp để nhanh chóng phục hồi và phát triển

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 58 VBT lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những làng nghề thủ công nổi tiếng thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 58 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 58 VBT lịch sử 7: Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, giáo dục, thi cử phát triển hơn thời Trần là do

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 7: Nghệ thuật kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 60 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 60 VBT lịch sử 7: Nguyễn Trãi được nhân ta suy tôn trên những lĩnh vực nào

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 60 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 60 VBT lịch sử 7: Trong số các vua thuộc các triều đại phong kiến nước ta, vua Lê Thánh Tông

Xem lời giải

Bài tập 12 trang 61 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 12 trang 61 VBT lịch sử 7: Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào

Xem lời giải