Bài tập 4 trang 57 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 4 trang 57 VBT lịch sử 7: Vua Lê Thái Tổ đã có những biện pháp để nhanh chóng phục hồi và phát triển

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng.

- Vua Lê Thái Tổ đã có những biện pháp để nhanh chóng phục hồi và phát triển nông nghiệp như:

☐ Đề ra chính sách khuyến khích khai khẩn đất hoang.

☐ Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng, đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp, cấm giết trâu bò bừa bãi.

☐ Nhà nước cấp cho nông dân giống lúa để cày cấy.

☐ Nhà nước lấy ruộng của quan lại địa chủ chia cho dân cày nghèo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế nông nghiệp

Lời giải chi tiết

☒ Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê làm ruộng, đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp, cấm giết trâu bò bừa bãi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí