Bài tập 1 trang 26 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 1 trang 26 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là không phù hợp

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là không phù hợp về hoàn cảnh ra đời của nhà Lý:

☐ Lê Hoàn mất, các con tranh giành ngôi vua.

☐ Lê Long Đĩnh lên ngôi nhưng tham lam tàn bạo.

☐ Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê.

☐ Các đại thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.

b) Trong bốn nhân vật lịch sử dưới đây ai là người em cho là đúng với nhận định là người có học, có đức và có uy tín được triều thần quý trọng:

A. Lý Thường Kiệt.

B. Đinh Bộ Lĩnh.

C. Lê Hoàn.

D. Lý Công Uẩn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Sự thành lập nhà Lý

Lời giải chi tiết

a) ☒ Lê Hoàn mất, các con tranh giành ngôi vua.

b) Chọn D. Lý Công Uẩn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí