Bài tập 5 trang 20 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 5 trang 20 VBT lịch sử 7: Có 4 ý kiến về hậu quả của loạn 12 sứ quân. Em chọn ý kiến nào?

Đề bài

a) Có 4 ý kiến về hậu quả của loạn 12 sứ quân. Em chọn ý kiến nào? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu:

A. Đất nước bị chia cắt, mỗi sứ quân chiếm giữ một vùng.

B. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

C. Mùa màng bị tàn phá, nhân dân đói khổ.

D. Quân xâm lược phương Bắc thừa cơ nhòm ngó, chuẩn bị tiến đánh.

E. Cả bốn ý kiến trên.

b) Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời đúng về nguyên nhân Đinh Bộ Lĩnh dẹp được loạn 12 sứ quân:

☐ Đinh Bộ Lĩnh có tài chỉ huy, lại được nhiều người ủng hộ giúp sức.

☐ Do yêu cầu của đất nước.

☐ Thế lực của các sứ quân suy yếu do đánh lẫn nhau.

☐ Đinh Bộ Lĩnh có đông quân, được trang bị vũ khí đầy đủ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô và nội dung về Đinh Bộ Lĩnh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)  Chọn: E. Cả bốn ý kiến trên.

b) ☒ Đinh Bộ Lĩnh có tài chỉ huy, lại được nhiều người ủng hộ giúp sức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí