Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 7: Trình bày những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại

Đề bài

Trình bày những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn:

- Triều đình trung ương và chính quyền địa phương

- Luật pháp

- Quân đội

- Chính sách ngoại giao

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Lời giải chi tiết

- Triều đình trung ương và chính quyền địa phương:

+ Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô. Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.

+ Chia cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu tỉnh lớn là Tổng đốc, tỉnh vừa và nhỏ là Tuần phủ.

- Luật pháp: ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Quân đội: gồm nhiều binh chủng. Xây dựng các thành trì vững chắc và hệ thống trạm ngựa.

- Chính sách ngoại giao:

+ Đối với nhà Thanh: thuần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được lấy làm mẫu mực trị nước.

+ Các nước phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí