Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 1 trang 75 VBT lịch sử 7: Phân chia giai đoạn và nêu lên nội dung chính của giai đoạn đó:

Đề bài

Phân chia giai đoạn và nêu lên nội dung chính của giai đoạn đó:

Giai đoạn 

(thời gian - tên gọi)

Triều đại tương ứng

Nội dung chính 

(sự kiện nổi bật, hoạt động chính)

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học ở chương V và chương VI, tổng quát, chọn lọc trả lời.

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

(thời gian - tên gọi)

Triều đại

tương ứng

Nội dung chính

(sự kiện nổi bật, hoạt động chính)

Thế kỉ XVI - XVIII: Sự suy yếu của các nhà nước phong kiến tập quyền

Triều Mạc,

Triều Lê Trung Hưng

- Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn.

- Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài.

1771 - 1802: Phong trào Tây Sơn

Vương triều

Tây Sơn

- Phong trào Tây Sơn lật đổ các tập đoàn phong kiến, thống nhất đất nước. Đánh tan giặc ngoại xâm.

- Quang Trung xây dựng đất nước.

Nửa đầu thế kỉ XIX: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Triều Nguyễn

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

- Sự phát triển của văn hóa dân tộc thời kì này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí