Bài tập 5 trang 38 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 5 trang 38 VBT lịch sử 7: Trong các câu dưới đây về cách đánh giặc dưới thời Trần, câu nào đúng (Đ)

Đề bài

a) Trong các câu dưới đây về cách đánh giặc dưới thời Trần, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S)?

A. Vừa cản giặc, vừa rút quân.

B. Tránh thế giặc mạnh ban đầu, chờ khi chúng yếu tiến lên tiêu diệt.

C. Thực hiện “vườn không nhà trống” làm cho địch thiếu thốn về lương thực.

D. Đưa toàn bộ lực lượng ra đánh quân địch ngay từ đầu.

b) Hãy nối những địa danh nổi tiếng ở bên trái cho phù hợp với địa danh ở bên phải:

- Tây Kết

- Hàm Tử

- Chương Dương

- Thăng Long

- Hà Nội

- Hà Tây

- Hưng Yên

- Hưng Yên

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến

Lời giải chi tiết

a)

Đ   A. Vừa cản giặc, vừa rút quân.

Đ   B. Tránh thế giặc mạnh ban đầu, chờ khi chúng yếu tiến lên tiêu diệt.

Đ   C. Thực hiện “vườn không nhà trống” làm cho địch thiếu thốn về lương thực.

   D. Đưa toàn bộ lực lượng ra đánh quân địch ngay từ đầu.

b)

Loigiaihay.comBình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí