Bài tập 9 trang 40 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 9 trang 40 VBT lịch sử 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tên người Tổng chỉ huy hai cuộc kháng chiến

Đề bài

a) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu tên người Tổng chỉ huy hai cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba của quân dân nhà Trần chống quân Nguyên:

A. Trần Khánh Dư

B. Trần Quốc Tuấn

C. Trần Quang Khải

D. Trần Nhân Tông

b) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng về bài học lớn nhất của thắng lợi chống quân Mông - Nguyên:

A. Phải có khối đoàn kết toàn dân.

B. Phải có vũ khí tốt.

C. Phải có truyền thống chiến đấu kiên cường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nguyên nhân thắng lợi

Lời giải chi tiết

a)  Chọn B. Trần Quốc Tuấn

b)  Chọn A. Phải có khối đoàn kết toàn dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí