Bài tập 7 trang 39 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 7 trang 39 VBT lịch sử 7: Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của chiến thắng Vân Đồn

Đề bài

a) Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của chiến thắng Vân Đồn đối với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba?

b)

Mênh mông một dải Bạch Đằng

Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh.

(Hồ Chí Minh)

Qua câu thơ trên, em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Trận Vân Đồn và mục 3: Chiến thắng Bạch Đằng, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Chiến thắng Vân Đồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên mất hết số lương thực đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Khiến chúng rơi vào tình thế khó khăn, bị động.

b) Chiến thắng Bạch Đằng đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của quân Nguyên. Bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Đại Việt. Để nghìn năm về sau, con cháu Đại Việt vẫn tự hào với chiến thắng này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí