Bài tập 4 trang 38 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 4 trang 38 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống câu trả lời sai về biểu hiện nhà Trần tích cực chuẩn bị chống quân Nguyên

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện nhà Trần tích cực chuẩn bị chống lại quân Nguyên trong cuộc kháng chiến lần thứ hai:

☐ Triệu tập hội nghị các vương hầu bàn kế đánh giặc.

☐ Chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu.

☐ Tổ chức các cuộc duyệt binh lớn.

☐ Triệu tập Hội nghị Diên Hồng hỏi ý kiến các bô lão.

b) Nối các sự kiện ở bên phải sao cho phù hợp với các nhân vật bên trái:

- Trần Quốc Toản

- Các cụ phụ lão

- Các chiến sĩ

- Thích hai chữ “Sát Thát” vào cánh tay

- Bóp nát quả cam không biết

- Đồng thanh hô “quyết đánh”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tổ chức các cuộc duyệt binh lớn.

b)


Loigiaihay.com
 


Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí