Bài tập 8 trang 48 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 8 trang 48 VBT lịch sử 7: Theo em, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly có những tiến bộ và hạn chế gì

Đề bài

Theo em, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly có những tiến bộ và hạn chế gì? Hãy nêu tóm tắt những nét chính theo hai cột dưới đây:

Tiến bộ

Hạn chế

……

……

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

Tiến bộ

Hạn chế

- Hạn chế sự tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ.

- Làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn tất nhà Trần.

- Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước, tăng quyền lực cho nhà nước.

- Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ.

- Một số chính sách chưa triệt để (gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế.

- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của nhân dân.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí