Bài tập 2 trang 45 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 2 trang 45 VBT lịch sử 7: Trước cảnh quan lại, vương hầu quý tộc ngày càng ăn chơi sa đọa

Đề bài

Trước cảnh quan lại, vương hầu quý tộc ngày càng ăn chơi sa đọa; trong triều, nhiều kẻ tham lam, xu nịnh, làm rối loạn kỉ cương phép nước, ai là người đã dâng sớ lên vua đòi chém 7 tên nịnh thần?

Đánh dấu x vào ô trống ở đầu tên người mà em chọn:

☐ Trương Hán Siêu

☐ Trần Quang Khải

☐ Chu Văn An

☐ Phạm Sư Mạnh

Đề nghị đó có được vua chấp nhận không?                            

☐ không              

☐ có

Em suy nghĩ thế nào về hành động này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tình hình xã hội

Lời giải chi tiết

☒ Chu Văn An

Đề nghị đó có được vua chấp nhận không?

☒ không              

Hành động này của tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An thể hiện lòng yêu nước, hết lòng vì nước vì dân của vị quan chính trực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí