Chương 3: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THÉ KỈ XIII - XIV)

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 42 VBT lịch sử 7: Thủ công nghiệp thời Trần rất phát triển, đặc biệt là thủ công nghiệp trong nhân dân

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 42 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 6 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 42 VBT lịch sử 7: Điền vào các ô chữ những từ thể hiện sự phát triển của mạng lưới thương nghiệp

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 43 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 7 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 43 VBT lịch sử 7: Xã hội nhà Trần ngày càng phân hóa, bộ máy nhà nước mang tính đẳng cấp rõ rệt

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 43 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 8 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 43 VBT lịch sử 7: Trong những biểu hiện của đời sống văn hóa dưới đây

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 44 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 9 trang 44 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 44 VBT lịch sử 7: Văn học thời Trần (bao gồm cả văn học chữ Hán và chữ Nôm) rất phong phú

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 44 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 10 trang 44 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 10 trang 44 VBT lịch sử 7: Giáo dục và khoa học - kĩ thuật thời Trần có nhiều điểm mới

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 45 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 11 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 45 VBT lịch sử 7: Nhà Trần có nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng với kĩ thuật tinh xảo

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 45 VBT lịch sử 7: Từ nửa sau thế kỉ XIV, nền kinh tế nước ta suy thoái vì

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 45 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 45 VBT lịch sử 7: Trước cảnh quan lại, vương hầu quý tộc ngày càng ăn chơi sa đọa

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 46 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 46 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 46 VBT lịch sử 7: Dựa vào lược đồ, hãy dùng chì màu khác nhau đánh dấu địa bàn hoạt động

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 47 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 4 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 47 VBT lịch sử 7: Thời kì này nở ra nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân là do

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 47 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 5 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 47 VBT lịch sử 7: Sau khi vương triều Trần sụp đổ, triều đại nào được thành lập

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 47 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 6 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 47 VBT lịch sử 7: Hồ Quý Ly tiến hành cải cách toàn diện là vì

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 47 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 7 trang 47 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 47 VBT lịch sử 7: Hãy trình bày ngắn gọn những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 48 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 8 trang 48 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 48 VBT lịch sử 7: Theo em, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly có những tiến bộ và hạn chế gì

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 49 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 1 trang 49 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 49 VBT lịch sử 7: Hãy thống kê những nét chính về các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 49 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 2 trang 49 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 49 VBT lịch sử 7: Nguyên nhân thắng lợi của những cuộc kháng chiến thời Lý - Trần là

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 50 vở bài tập lịch sử 7 Bài tập 3 trang 50 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 50 VBT lịch sử 7: Thời Lý - Trần, nước ta có bước phát triển rực rỡ về mọi mặt

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài