CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập cơ bản Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

30 bài tập cơ bản Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ. Số thực có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Số thực

20 bài tập tổng hợp về Số thực có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Số vố tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

20 bài tập về Số vố tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn và làm tròn số

20 bài tập tổng hợp về Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn và làm tròn số có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

20 bài tập về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau mức độ cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Tỉ lệ thức

15 bài tập Tỉ lệ thức mức độ cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

25 bài tập cơ bản về Lũy thừa của một số hữu tỉ

25 bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ mức độ cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân

15 bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân mức độ cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập cơ bản Nhân chia các số hữu tỉ

15 bài tập cơ bản Nhân chia các số hữu tỉ có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

25 bài tập tổng hợp Cộng trừ các số hữu tỉ

25 bài tập Cộng trừ các số hữu tỉ có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Tập hợp Q các số hữu tỉ

20 bài tập tổng hợp về Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

50 bài tập vận dụng Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

50 bài tập vận dụng Ôn tập chương 1: Số hữu tỉ. Số thực có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 1)

30 bài tập về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 1) mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng Tỉ lệ thức

20 bài tập về Tỉ lệ thức mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về Lũy thừa của một số hữu tỉ

30 bài tập về Lũy thừa của một số hữu tỉ mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân

20 bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

15 bài tập vận dụng Nhân chia các số hữu tỉ

15 bài tập vận dụng Nhân chia các số hữu tỉ có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 2)

30 bài tập về Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 2) mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất