CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
20 bài tập cơ bản Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

20 bài tập cơ bản Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập tổng hợp về Đồ thị của hàm số y=ax (a khác 0)

20 bài tập Đồ thị của hàm số y=ax (a khác 0) có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

25 bài tập tổng hợp về Hàm số

25 bài tập về Hàm số có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

15 bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp về Đại lượng tỉ lệ nghịch

15 bài tập về Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

15 bài tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

15 bài tập tổng hợp về Đại lượng tỉ lệ thuận

15 bài tập về Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị

20 bài tập vận dụng Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất