Câu 6 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao


Giải bài tập Câu 6 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng.

A. 100% hạt vàng.

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xạnh.

C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

D. 5 hạt vàng : 1 hạt xanh. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.

Quy ước gen: gen A quy định kiểu hình hạt vàng, gen a quy định kiểu hình hạt xanh.

Cây hạt vàng thuần chủng có kiểu gen AA, cây hạt xanh có kiểu gen aa

Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh:

P: AA x aa

F1: Aa (100% hạt vàng)

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD