Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%

Bài 7. Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :

                        \(CuS \to CuO \to CuS{O_4}\)

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5%  thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%.

Giải :

a) Phương trình hóa học: 

\(\eqalign{
& 2CuS + 3{O_2} \to 2CuO + 2S{O_2} \uparrow \cr
& CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O. \cr} \)

b) Khối lượng của CuS trong 0,15 tấn nguyên liệu là:

   \(0,15.{{80} \over {100}} = 0,12\text{ tấn}\)

Sơ đồ hợp thức: 

\(\eqalign{
& \;\;\;\;CuS \;\;\;\longrightarrow\;\; CuS{O_4} \cr
& \;\;\;\;96(g)\;\; \longrightarrow \,160\left( g \right) \cr  
& 0,12\text{ tấn} \buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow\;\;\; ? \text{ tấn}\cr} \)

Khối lượng CuSO4 tinh khiết thu được:  

\({m_{CuS{O_4}}} = 0,12.{{160.80} \over {96.100}} = 0,16\text{ tấn}\)

Khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được:

\({m_\text{dd}} {_{CuS{O_4}}} = {{0,16.100} \over 5} = 3,2\text{ tấn}\)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan