Bài 7 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao


Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%

Đề bài

Có thể điều chế thuốc diệt nấm dung dịch 5% CuSO4 theo sơ đồ sau :

                        \(CuS \to CuO \to CuS{O_4}\)

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng dung dịch CuSO4 5%  thu được từ 0,15 tấn nguyên liệu chứa 80% CuS. Hiệu suất của quá trình là 80%.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: 

\(\eqalign{
& 2CuS + 3{O_2} \to 2CuO + 2S{O_2} \uparrow \cr 
& CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O. \cr} \)

b) Khối lượng của CuS trong 0,15 tấn nguyên liệu là:

   \(0,15.{{80} \over {100}} = 0,12\text{ tấn}\)

Sơ đồ hợp thức: 

\(\eqalign{
& \;\;\;\;CuS \;\;\;\longrightarrow\;\; CuS{O_4} \cr 
& \;\;\;\;96(g)\;\; \longrightarrow \,160\left( g \right) \cr  
& 0,12\text{ tấn} \buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow\;\;\; ? \text{ tấn}\cr} \)

Khối lượng CuSO4 tinh khiết thu được:  

\({m_{CuS{O_4}}} = 0,12.{{160.80} \over {96.100}} = 0,16\text{ tấn}\)

Khối lượng dung dịch CuSO4 5% thu được:

\({m_\text{dd}} {_{CuS{O_4}}} = {{0,16.100} \over 5} = 3,2\text{ tấn}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài