Bài 7 Trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao


Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac)

Đề bài

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac).

Lời giải chi tiết

+ Điều chế nhựa phenol - fomanđehit

 

\(\eqalign{
& 94n\,(g)\,\,\,\, \,\to \,\,\,30n\,\,\left( g \right)\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,107n\,\left( g \right) \cr 
& x\,\,\,\text{ tấn}\,\,?\,\,\,\leftarrow \,\,\,y\,,\text{ tấn}\,?\,\,\,\,\,\,\,\leftarrow \,\,\,\,\,10\,\text{ tấn} \cr} \)

Với hiệu suất phản ứng là 100%.

 Khối lượng phenol và anđehitformic cần dùng là

\(x = {{10.94n} \over {107n}} = 8,785\) tấn và \(y = {{10.30n} \over {107n}} = 2,8\) tấn

Từ khí metan điều chế phenol và anddehitformic dựa vào hai sơ đồ hợp thức sau đây

\(\eqalign{
& 6C{H_4}\;\;\, \to {C_6}{H_5}OH \cr 
& 6.16\,\left( g \right) \to \,\,\,94\,\left( g \right) \cr 
& \,\,\,\,?\,\text{ tấn} \,\, \leftarrow \,\,\,8,785\,\,\text{ tấn}  \cr 
& C{H_4}\,\,\, \to \,\,\,HCHO. \cr 
& 16\,\,\left( g \right) \to \,\,30\,\left( g \right) \cr 
& ?\,\,\text{ tấn}  \,\, \leftarrow \,\,\,2,8\,\text{ tấn}  \cr} \)

Khối lượng CHcần dùng : \({m_{C{H_4}}}\, = \,{{8,785.6.16} \over {94}}\,\,\, + \,\,{{2,8.16} \over {30}} = 10,47\text{ tấn} \)

Thể tích khí thiên nhiên cần dùng ở đktc.\({{10,{{47.10}^6}.100} \over {16.92}}.22,4 = {16.10^6}\,\left( {l} \right).\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài