Bài 7 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao


Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2

Đề bài

Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2.

Lời giải chi tiết

Xét \(1\; mol\; Zn\)

\(\eqalign{
& Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow .\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr 
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\, \cr 
& \,Zn + 2NaOH + 2{H_2}O \to N{a_2}{\rm{[}}Zn{(OH)_4}{\rm{]}} + {H_2} \uparrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr 
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\,\,\, \cr}\)

Từ (1) và (2) ta có : \({n_1} = {n_2} \Rightarrow {V_1} = {V_2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 46. Luyện tập

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài