Bài 7 trang 226 SGK hóa học 12 nâng cao


Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2

Đề bài

Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch HCl dư thoát ra V1 lít khí (đktc). Hòa tan m gam kẽm vào dung dịch NaOH dư thoát ra V2 lít khí (đktc). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và so sánh V1 với V2.

Lời giải chi tiết

Xét \(1\; mol\; Zn\)

\(\eqalign{
& Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow .\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr 
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\, \cr 
& \,Zn + 2NaOH + 2{H_2}O \to N{a_2}{\rm{[}}Zn{(OH)_4}{\rm{]}} + {H_2} \uparrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr 
& \;\;1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\buildrel {} \over
\longrightarrow 1\,\,\,\,\, \cr}\)

Từ (1) và (2) ta có : \({n_1} = {n_2} \Rightarrow {V_1} = {V_2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD