Bài 4 trang 170 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa: a) Nguyên tử Mg bị oxi hóa. b) Ion Mg2+ bị khử. c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi.

Đề bài

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy dẫn ra một phương trình hóa học của phản ứng để minh họa:

a) Nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa.

b) Ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử.

c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi.

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tử \(Mg\) bị oxi hóa:

\(\mathop {Mg}\limits^0 + C{l_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow \mathop {MgC{l_2}}\limits^{ + 2} \)

b) Ion \(M{g^{2 + }}\) bị khử:

\(\mathop {Mg}\limits^{ + 2} C{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow \mathop {Mg}\limits^0 + C{l_2}\)

c) Ion magie có số oxi hóa không thay đổi:

\(2\mathop {Mg}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2\mathop {Mg}\limits^{ + 2} O + 4N{O_2} + {O_2}\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD