Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao


Hãy giải thích: a. Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân dung dịch KCl thì sản phẩm thu được là khác nhau.

Đề bài

Hãy giải thích:

a. Khi điện phân \(KCl\) nóng chảy và khi điện phân dung dịch \(KCl\) thì sản phẩm thu được là khác nhau.

b. Khi điện phân dung dịch \(KN{O_3}\), dung dịch \({H_2}S{O_4}\) thì sản phẩm thu được là giống nhau.

Lời giải chi tiết

a, Ở catot xảy ra sự khử những chất khác nhau, do đó phương trình điện phân khác nhau.

- Điện phân nóng chảy \(KCl\): 

\(2KCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2K + C{l_2} \uparrow .\)

- Điện phân dung dịch \(KCl\):

  Ở catot: \(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }.\)

  Ở anot: \(2C{l^ - } - 2e \to C{l_{2.}}\)

\(2KCl + 2{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{mn}^{dp{\rm{dd}}}} 2KOH + {H_2} + C{l_2}.\)

b. Ở catot ion \({H^ + }\) hoặc phân tử \({H_2}O\) bị khử, giải phóng \({H_2}\). Ở anot \({H_2}O\) bị oxi hoá, giải phóng \({O_2}\)

- Điện phân dung dịch \(KN{O_3}\)

 Ở catot: \(2{H_2}O + 2e \to {H_2} + 2O{H^ - }.\)

 Ở anot: \(2{H_2}O - 4e \to 4{H^ + } + {O_2}.\)

\(2{H_2}O\buildrel {dp{\rm{dd}}KN{O_3}} \over
\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

- Điện phân dung dịch \({H_2}S{O_4}:\)

  Ở catot: \(2{H^ + } + 2e \to {H_2}\)

  Ở anot: \(2{H_2}O - 4e \to 4{H^ + } + {O_2}.\)

\(2{H_2}O\buildrel {dp{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}} \over
\longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Sự điện phân

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài