Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

Bình chọn:
4.2 trên 55 phiếu
Câu 1 trang 87 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 87 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức trong bài và các hình 32.3, 32.4 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Trong cơ cấu sử dụng năng lượng năm 2015, thế giới đã bổ sung nguồn năng lượng là

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Các nguồn năng lượng được con người sử dụng nhiều nhất hiện nay là

Xem lời giải

Câu 4 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Trong cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới, năm 2015 so với năm 2002, các nguồn năng lượng có tỉ trọng tăng là

Xem lời giải

Câu 5 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.3 (tr.123 SGK), có thể thấy khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 6 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.4 (tr.123 SGK), có thể thấy quốc gia có sản lượng điện lớn nhất trên thế giới là

Xem lời giải

Câu 7 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Điện được sản từ những nguồn nào? Hiện nay ở nước ta điện được sản xuất từ nguồn nào là chủ yếu?

Xem lời giải