Bài 3 trang 250 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.


Đề bài

Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt \(M{g^{2 + }},A{l^{3 + }},N{i^{2 + }},Cl,SO_4^{2 - }\)  .Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch đó.

Lời giải chi tiết

* Chia dung dịch ra thành hai phần .Thực hiện các thí nghiệm sau đây trên mỗi phần.

+ Nhỏ dung dịch Ba(NO3)dư vào phần thứ nhất.

Kết tủa không tan trong axit xuất hiện \( \Rightarrow SO_4^{2 - }:\)

  \(B{a^{2 + }} + SO_4^{2 - } \to BaS{O_4} \downarrow \)

Lọc bỏ kết tủa , nhỏ dung dịch AgNO vào phần dung dịch còn lại.

Kết tủa trắng xuất hiện \( \Rightarrow C{l^ - }:\)

  \(A{g^ + } + C{l^ - } \to AgCl \downarrow \)

+ Nhỏ dung dịch NH3 từ từ vào phần hai cho đến khi kết tủa không còn thay đổi nữa.

Thu kết tủa (*) gồm \(Mg{(OH)_2},\,Al{(OH)_3}\).

\(\eqalign{
& M{g^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Mg{\left( {OH} \right)_2} \downarrow + 2NH_4^ + \cr 
& A{l^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + 3NH_4^ + . \cr} \) 

Thu được phức có màu xanh

\(\eqalign{
& N{i^{2 + }} + 2N{H_3} + 2{H_2}O \to Ni{\left( {OH} \right)_2} \downarrow + 2NH_4^ + . \cr 
& Ni{\left( {OH} \right)_2} + 6N{H_{3{\rm\text{ dư}}}} \to \left[ {Ni{{\left( {N{H_3}} \right)}_6}} \right]{\left( {OH} \right)_2} \cr} \)

+ Nhỏ dung dịch NaOH từ từ vào kết tủa (*) cho đến dư.

Thu được kết tủa trắng đục \( \Rightarrow M{g^{2 + }}.\)

Kết tủa tan đi một phần , lọc lấy phần nước lọc , thổi CO2 dư vào thấy kết tủa xuất hiện

\(\eqalign{
& Al{\left( {OH} \right)_3} + O{H^ - } \to Al\left( {OH} \right)_4^ - . \cr 
& Al\left( {OH} \right)_4^ - + C{O_2} \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + HCO_3^ - . \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.