Bài 3 trang 239 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.


Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó.Viết các phương trình hóa học

Đề bài

Cho hỗn hợp 2 khí \(C{O_2};\,S{O_2}\). Hãy trình bày cách tách đồng thời nhận biết sự có mặt từng khí trong hỗn hợp đó. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng dung dịch brom dư

+ Dung dịch brom bị bạc màu \( \Rightarrow S{O_2}:\)

\(S{O_2} + B{{\rm{r}}_2} + 2{H_2}O \to 2HB{\rm{r}} + {H_2}S{O_4}\)

Thu khí thoát ra (*) và dung dịch, đun dung dịch  thì \(HBr\) bay hơi thu dung dịch \({H_2}S{O_4}\) đặc (\({H_2}S{O_4}\) đặc không bay hơi).

Hòa tan bột \(Cu\) vào dung dịch \({H_2}S{O_4}\) đặc vừa thu được ở trên, thu được \(S{O_2}\) bay ra.

\(Cu + 2{H_2}S{O_{4\text{ đặc}}} \to CuS{O_4} + S{O_2} \uparrow  + 2{H_2}O.\)

Cho khí (*) vào dung dịch nước vôi trong dư.

+ Kết tủa xuất hiện \( \Rightarrow C{O_2}\):

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{{\rm{O}}_3} \downarrow  + {H_2}O.\)

Lọc thu kết tủa, cho kết tủa tác dụng với dung dịch \(HCl\) thu được \(C{O_2}\)

\(CaC{O_3} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD