Bài 2 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Đề bài

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

A. 43, 75ml                        B. 36, 54ml

C. 27, 75 ml                       D. 40, 75mL

Lời giải chi tiết

Chọn B

Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn .

Đặt thể tích tích dung dịch NaOH cần tìm là V (lít)

Ta có: \(pH = 2 \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_\text{dư}} = {10^{ - 2}}M \Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol.\)

\(\eqalign{
& HCl\,\,\,\,\,\,\, \to {H^ + } + C{l^ - } \cr 
& 0,005\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} 0,005 \cr 
& {H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - } \cr 
& 0,0025\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,005 \cr 
& \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,005 + 0,005 = 0,01\,mol \cr 
& NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - } \cr 
& 0,25V\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,25V \cr} \) 

                             \({H^ + } \;\;\;+ \;\;\;\;\;\;\;O{H^ - } \;\;\to {H_2}O\)

Trước phản ứng   \(0,01\)             \(0,25V\)

Phản ứng          \(\,\,0,25V\;\;\;\buildrel {} \over
\leftarrow \;\;\;\;0,25V\)

Sau Phản ứng \((0,01- 0,25V)\)    \( 0\)

 \(\Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = 0,01 - 0,025V = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol\)

\(\Rightarrow V =0,03654l= 36,54\,ml.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.