Bài 2 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

Đề bài

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

A. 43, 75ml                        B. 36, 54ml

C. 27, 75 ml                       D. 40, 75mL

Lời giải chi tiết

Chọn B

Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn .

Đặt thể tích tích dung dịch NaOH cần tìm là V (lít)

Ta có: \(pH = 2 \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_\text{dư}} = {10^{ - 2}}M \Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol.\)

\(\eqalign{
& HCl\,\,\,\,\,\,\, \to {H^ + } + C{l^ - } \cr 
& 0,005\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} 0,005 \cr 
& {H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - } \cr 
& 0,0025\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,005 \cr 
& \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,005 + 0,005 = 0,01\,mol \cr 
& NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - } \cr 
& 0,25V\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,25V \cr} \) 

                             \({H^ + } \;\;\;+ \;\;\;\;\;\;\;O{H^ - } \;\;\to {H_2}O\)

Trước phản ứng   \(0,01\)             \(0,25V\)

Phản ứng          \(\,\,0,25V\;\;\;\buildrel {} \over
\leftarrow \;\;\;\;0,25V\)

Sau Phản ứng \((0,01- 0,25V)\)    \( 0\)

 \(\Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = 0,01 - 0,025V = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol\)

\(\Rightarrow V =0,03654l= 36,54\,ml.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 51. Chuẩn độ axit - bazơ

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài