Bài 2 trang 190 SGK hóa học 12 nâng cao


Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom. Viết phương trình hóa học minh họa.

Đề bài

Hãy so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom. Viết phương trình hóa học minh họa.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau:

  + Phản ứng với phi kim và \(HCl;{\rm{ }}{H_2}S{O_4}\)  loãng.

\(4{\rm{A}}l + 3{{\rm{O}}_2} \to 2{\rm{A}}{l_2}{O_3}\)

\(4C{\rm{r}} + 3{{\rm{O}}_2} \to 2C{{\rm{r}}_2}{O_3}\)

\(2{\rm{A}}l + 6HCl \to 2{\rm{A}}lC{l_3} + 3{H_2}\)

\(C{\rm{r}} + 2HCl \to C{\rm{r}}C{l_2} + {H_2}\)

 + Không tác dụng với nước.

 + Bị thụ động hóa trong \(HN{O_{3}}\) và \({H_2}S{O_4}\) đặc nguội.

- Khác nhau:

 + \(Al\) chỉ có một số oxi hóa là \(+3\); còn \(Cr\) có nhiều trạng thái oxi hóa.

 + Khi tác dụng với \(HCl\) hoặc \({H_2}S{O_4}\) loãng \(Al\) thể hiện số oxi hóa \(+3\), còn \(Cr\) thể hiện số oxi hóa \(+2\).

 + \(Al\) có tính khử mạnh hơn \(Cr\) nên \(Al\) khử được crom (III) oxit.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD