Bài 1 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên , có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch?

Đề bài

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây : \(N{H_{{4 }}^+},M{g^{{{2+}  }}},F{{\rm{e}}^{{2+ }}},F{{\rm{e}}^{{3 + }}},A{l^{{3+ }}}\)  (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch \(NaOH\) cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch?

A. 2 dung dịch                             B. 3 dung dịch

C. 1 dung dịch                             D. 5 dung dịch 

Lời giải chi tiết

Chọn D

Nhỏ từ từ dung dịch \(NaOH\) vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ:

+ Mẫu sủi bọt khí mùi khai là :

\(NH_4^ + + O{H^ - }\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{H_3{ \uparrow }} + {H_2}O\)     

+ Mẫu tạo kết tủa trắng đục là \(M{g^{2 + }}\):

\(M{g^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Mg{(OH)_2} \downarrow \)        

+ Mẫu tạo kết tủa trắng xanh là \(F{e^{2 + }}\):

\(F{e^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Fe{(OH)_2} \downarrow \)       

+ Mẫu tạo kết tủa đỏ là \(F{e^{3 + }}\):

 \(F{e^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Fe{(OH)_3} \downarrow \)                    

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là \(A{l^{3 + }}\):    

\(A{l^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Al{(OH)_3} \downarrow \)

\(Al{(OH)_3} + O{H^ - } \to Al{(OH)_4}^ - \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài