Bài 1 trang 233 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên , có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch?

Đề bài

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây : \(N{H_{{4 }}^+},M{g^{{{2+}  }}},F{{\rm{e}}^{{2+ }}},F{{\rm{e}}^{{3 + }}},A{l^{{3+ }}}\)  (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch \(NaOH\) cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch?

A. 2 dung dịch                             B. 3 dung dịch

C. 1 dung dịch                             D. 5 dung dịch 

Lời giải chi tiết

Chọn D

Nhỏ từ từ dung dịch \(NaOH\) vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ:

+ Mẫu sủi bọt khí mùi khai là :

\(NH_4^ + + O{H^ - }\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow N{H_3{ \uparrow }} + {H_2}O\)     

+ Mẫu tạo kết tủa trắng đục là \(M{g^{2 + }}\):

\(M{g^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Mg{(OH)_2} \downarrow \)        

+ Mẫu tạo kết tủa trắng xanh là \(F{e^{2 + }}\):

\(F{e^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Fe{(OH)_2} \downarrow \)       

+ Mẫu tạo kết tủa đỏ là \(F{e^{3 + }}\):

 \(F{e^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Fe{(OH)_3} \downarrow \)                    

+ Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là \(A{l^{3 + }}\):    

\(A{l^{3 + }} + 3O{H^ - } \to Al{(OH)_3} \downarrow \)

\(Al{(OH)_3} + O{H^ - } \to Al{(OH)_4}^ - \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD