Vận dụng trang 82 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao?

Đề bài

Khi còn học ở cấp tiểu học, em đã từng tạo một chương trình trong môi trường lập trình trực quan (ví dụ Scratch) để thể hiện một nhân vật chuyển động. Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thuật toán là 1 quy trình chặt chẽ gồm 1 số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết 1 bài toán cụ thể nào đó.

Lời giải chi tiết

Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động là một thuật toán.

- Vì bản liệt kê có các bước chặt chẽ, chỉ rõ trình tự thực hiện để giải một bài toán mà bài toán ở đây là làm cho nhân vật chuyển động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí