Bài 2. Mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Thuật toán và chương trình máy tính
Hoạt động 1 trang 83 - SGK Tin học lớp 6

Có một chương trình được tạo ra trong môi trường Scratch (Hình 1) điều khiển chú mèo làm một số việc. Em hãy viết mô tả thuật toán mà chương trình này thể hiện.

Xem lời giải

2. Mô tả thuật toán
Quảng cáo
decumar
Lý thuyết mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Lý thuyết mô tả thuật toán, cấu trúc tuần tự trong thuật toán Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 84 - SGK Tin học lớp 6

1) Theo em, nếu làm theo đề xuất của bạn Khánh Nam thì có luôn chắc chắn thực hiện được quy định của Bộ Y tế không? Vì sao? 2) Nếu hướng dẫn cho em mình rửa tay đảm bảo vệ sinh thì em chọn quy trình của Bộ Y tế (như ở trang 80) hay chọn quy trình bạn Khánh Nam đề xuất? Em hãy giải thích lý do chọn.

Xem lời giải

3. Cấu trúc tuần tự
Luyện tập bài 1 trang 85 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 85 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy mô tả thuật toán tính diện tích hình tròn khi biết chu vi của nó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 85 - SGK Tin học lớp 6

Hãy viết quy trình từng bước thực hiện một thí nghiệm nào đó mà em rất thích và đã làm ở lớp.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 85 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải