Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
1. Thông tin cá nhân và tập thể
Lý thuyết sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Lý thuyết sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 53 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lí do.

Xem lời giải

2. Bảo vệ thông tin cá nhân
Hoạt động 2 trang 53 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lí do.

Xem lời giải

3. Chia sẻ thông tin cá nhân một cách an toàn và hợp pháp
Luyện tập bài 1 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

1. Mỗi hoạt động chia sẻ thông tin sau đây có an toàn và hợp pháp hay không? Hãy giải thích lí do.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân?

Xem lời giải

Vận dụng trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể tên hai trang báo điện tử bằng tiếng Việt cung cấp những thông tin đáng tin cậy.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra câu 1 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Tên môn thể thao, tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích, thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra câu 2 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Trong bản thông báo danh sách các em thiếu niên tham gia biểu diễn văn nghệ ở địa phương có họ tên phụ huynh, địa chỉ nhà. Theo em điều này có làm lộ thông tin cá nhân hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra câu 3 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Em có tán thành cách làm sau đây không: "Tìm một mật khẩu mạnh rồi dùng mật khẩu đó cho mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài"?

Xem lời giải