Bài 1. Thông tin, thu nhận và xử lí thông tin

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
1. Thông tin và thu nhận thông tin
Hoạt động 1 trang 5 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy xem một trang báo và trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

Xem lời giải

Lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin

Lý thuyết thông tin, thu nhận và xử lí thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

2. Xử lí thông tin
Hoạt động 2 trang 6 - SGK Tin học lớp 6

Xét 2 tình huống sau: 1) Em biết được điều gì? 2) Em cần làm gì?

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống sau: Em đang đi trên đường thấy mây đen kéo tới bao phủ bầu trời, gió mạnh nổi lên.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét hai tình huống sau: Với mỗi tình huống mô tả trên đây, em hãy trả lời câu hỏi sau: Có vật mang tin trong tình huống này hay không? Nếu có thì đó là gì?

Xem lời giải

Vận dụng trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Mỗi biển báo, biểu tượng, hình ảnh sau đây em thường thấy ở đâu và theo em nó được dùng để thông báo điều gì cho mọi người?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 7 - SGK Tin học lớp 6

Xét tình huống "Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp". Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tình huống đó?

Xem lời giải