Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
1. Ba thành phần chính của mạng máy tính
Hoạt động 1 trang 24 - SGK Tin học lớp 6

Trong hình 1, tại phòng máy tính của trường, An đang chat với bạn qua mạng xã hội còn Bình đang gửi email. Em hãy chỉ ra những máy tính, thiết bị và phần mềm đang phục vụ hai bạn.

Xem lời giải

Lý thuyết các thành phần của mạng máy tính

Lý thuyết các thành phần của mạng máy tính Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
2. Thiết bị mạng
Hoạt động 2 trang 26 - SGK Tin học lớp 6

Theo sự hướng dẫn của giáo viên, em hãy quan sát các thiết bị mẫu rồi mô tả sơ lược về hình dạng của chúng.

Xem lời giải

Luyện tập bài 1 trang 26 - SGK Tin học lớp 6

Các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau thông qua những thiết bị nào?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 26 - SGK Tin học lớp 6

Em đã nhìn thấy những thiết bị hay phần mềm nào là thành phần của mạng máy tính ở trường hoặc ở nơi khác?

Xem lời giải

Vận dụng trang 26 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy tìm hiểu về các thiết bị sau

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 26 - SGK Tin học lớp 6

Hãy cho biết các thiết bị và phần mềm sau đây thuộc những thành phần nào của mạng máy tính

Xem lời giải