Câu hỏi tự kiểm tra trang 26 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Hãy cho biết các thiết bị và phần mềm sau đây thuộc những thành phần nào của mạng máy tính:

1. Cáp xoắn;

2. Modem;

3. Swtich;

4. Điện thoại thông minh;

5. Trình duyệt Google Chrome.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các thành phần của mạng máy tính:

- Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau.

- Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng.

- Những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng.

Lời giải chi tiết

- Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau: 1. Cáp xoắn; 2. Modem; 3. Swtich.

- Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng: 4. Điện thoại thông minh.

- Phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng: 5. Trình duyệt Google Chrome.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu