Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Vòng lặp
Hoạt động trang 89 - SGK Tin học lớp 6

1. Thuật toán ở Hình 1b có đúng là thuật toán để giải bài toán nêu ở Hình 1a không? 2. Những thao tác nào ở Hình 1b được lặp đi lặp lại và được lặp bao nhiêu lần?

Xem lời giải

Lý thuyết cấu trúc lặp trong thuật toán

Lý thuyết cấu trúc lặp trong thuật toán Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

3. Thể hiện cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp
Luyện tập bài 1 trang 92 - SGK Tin học lớp 6

Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 92 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy mô tả thuật toán tìm tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1, đến khi lần đầu tiên nhận được tổng số lớn hơn 500 thì dừng lại và thông báo tổng số đó.

Xem lời giải

Vận dụng trang 92 - SGK Tin học lớp 6

Một robot có bút trên người (Hình 6), có khả năng nhấc bút lên và hạ bút xuống mặt giấy để vẽ. Robot vẽ trên giấy bằng cách di chuyển khi bút đang hạ xuống (đầu bút chạm mặt giấy). Em hãy mô tả thuật toán để robot này vẽ được một hình vuông có độ dài cạnh là a cm.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 92 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem lời giải