Luyện tập bài 1 trang 92 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó.

Đề bài

Cho trước một dãy số có 20 số nguyên. Nhiệm vụ được giao: Cần thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho. Em hãy mô tả thuật toán cho nhiệm vụ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Mô tả thuật toán phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ.

- Khi có 1 loạt các thao tác được lặp lại giống nhau thì cần dùng cấu trúc lặp.

Lời giải chi tiết

- Đầu vào: Dãy số có 20 số nguyên.

- Đầu ra: Thông báo lần lượt bình phương của mối số nguyên trong dãy đã cho.

- Các bước của thuật toán:

+ Bước 1: Tổng đang có = 0.

+ Bước 2: Lặp với đếm từ 1 đến 20

a. Thông báo lần lượt bình phương của mỗi số nguyên trong dãy, gọi là bình phương mỗi số nguyên.

Hết lặp.

+ Bước 3: Thông báo: Đáp số cần tìm là Tổng đang có.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí