Bài 1. Khái niệm thuật toán

Bình chọn:
4.5 trên 35 phiếu
1. Thuật toán trong cuộc sống hằng ngày
Hoạt động trang 80 - SGK Tin học lớp 6

Có một bài thơ lục bát khá phổ biến trong các thế hệ học sinh: 1. Bài thơ trên cho biết cách giải quyết bài toán nào? 2. Hãy nêu lại từng bước giải toán đó, đánh số thứ tự cho các bước

Xem lời giải

Lý thuyết khái niệm thuật toán

Lý thuyết khái niệm thuật toán Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

3. Vận dụng thuật toán trong cuộc sống hằng ngày
Luyện tập bài 1 trang 81 - SGK Tin học lớp 6

Trong một bài tập làm theo nhóm, bạn Mai được giao nhiệm vụ tìm một ảnh đồng hồ thông minh trên Internet. Em hãy:

Xem lời giải

Vận dụng trang 82 - SGK Tin học lớp 6

Bản liệt kê tuần tự các bước làm cho nhân vật chuyển động có phải là một thuật toán không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 82 - SGK Tin học lớp 6

1. Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi "Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?". 2. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 82 - SGK Tin học lớp 6

Theo kiểu mô tả một thuật toán, em hãy chỉ cho bạn Tuấn cách đi từ trường học về nhà bạn Quân (nhà có mũi tên chỉ vào) sau khi quan sát hình trên.

Xem lời giải