Câu hỏi tự kiểm tra trang 82 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


1. Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi "Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?". 2. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1. Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi "Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?".

1. Xác định nó như một bài toán.

2. Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần.

3. Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lý.

4. Cần làm cả ba việc trên.

Câu 2. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán.

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

Câu 1

Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi "Cần làm thế nào để lên kế hoạch cụ thể, từng bước rõ ràng nhằm hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề?"

1. Xác định nó như một bài toán.

2. Chia bài toán làm nhiều phần, nêu việc phải làm để giải quyết mỗi phần.

3. Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lý.

4. Cần làm cả ba việc trên.

Phương pháp giải:

Khi có 1 kế hoạch cần hoàn thành, 1 vấn đề cần giải quyết, cần:

- Xác định nó như một bài toán: đầu vào có những gì, đầu ra cần đạt được là gì.

- Chia bài toán làm nhiều phần, mỗi phần là 1 bài toán nhỏ hơn. Nêu việc phải làm để giải quyết từng bài toán con.

- Sắp xếp lại trình tự các việc phải làm cho hợp lý, việc nào làm trước, việc nào làm sau.

Lời giải chi tiết:

Câu trả lời đúng:

4. Cần làm cả ba việc trên.

Câu 2

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Bài toán là một vấn đề phải giải quyết bằng tính toán.

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

3. Thuật toán là cách để tính toán nhanh.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

Phương pháp giải:

- Bài toán là 1 vấn đề cần giải quyết với đầu vào, đầu ra được xác định rõ ràng, chặt chẽ.

- Thuật toán là 1 quy trình chặt chẽ gồm 1 số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để giải quyết 1 bài toán cụ thể nào đó.

Lời giải chi tiết:

Các câu đúng là:

2. Bài toán là một nhiệm vụ cần hoàn thành, đã xác định rõ ràng đầu vào và đầu ra.

4. Thuật toán là một quy trình chặt chẽ gồm một số bước, có chỉ rõ trình tự thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ, giải quyết một vấn đề nào đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.