Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn
Lý thuyết trình bày trang, định dạng và in văn bản

Lý thuyết trình bày trang, định dạng và in văn bản Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 tranh 61 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên và chọn độ dãn dòng cho các đoạn của văn bản "Bình đẳng giới" ở trên.

Xem lời giải

2. Tìm hiểu về định dạng trang
Hoạt động 2 trang 62 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước căn lề nhanh bằng cách chọn lệnh thích hợp cho các ô ? sau đây:

Xem lời giải

3. In văn bản
Hoạt động 3 trang 63 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu các bước thực hiện căn lề trang và in ra 5 bản bài viết về "Bình đẳng giới" ở Hình 1. Trang được căn lề với các lề trên là 2,54 cm, còn các lề trái và phải là 2cm. Giấy in ra có khổ A4 và được in dọc.

Xem lời giải

Luyện tập trang 63 - SGK Tin học lớp 6

1) Định dạng văn bản là làm gì? 2) Vì sao ta cần định dạng văn bản?

Xem lời giải

Vận dụng trang 63 - SGK Tin học lớp 6

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 63 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Xem lời giải