Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
1. Virus máy tính
Hoạt động 1 trang 49 - SGK Tin học lớp 6

Những việc nào sau đây có thể gây hại cho máy tính? Em hãy giải thích lý do:

Xem lời giải

2. Một số tác hại khi tham gia Internet
Lý thuyết mặt trái của Internet

Lý thuyết mặt trái của Internet Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 50 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết các trường hợp sau đây đã bị ảnh hưởng bởi tác hại nào trong những mặt trái kể trên của Internet:

Xem lời giải

3. Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet
Hoạt động 3 trang 50 - SGK Tin học lớp 6

Hãy cho biết mỗi biện pháp sau đây là để phòng ngừa tác hại nào của Internet trong những tác hại kể trên:

Xem lời giải

Luyện tập trang 51 - SGK Tin học lớp 6

Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau đây?

Xem lời giải

Vận dụng trang 51 - SGK Tin học lớp 6

Giả sử em phát hiện ra người thân của mình đã bắt đầu nghiện trò chơi trực tuyến, em hãy nêu biện pháp đề giúp người thân của mình thoát khỏi tình trạng đó.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra trang 51 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết cách làm nào sau đây giúp phòng ngừa tác hại của Internet:

Xem lời giải

1. Thông tin cá nhân và tập thể
Lý thuyết sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Lý thuyết sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin Tin học 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 53 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lí do.

Xem lời giải

2. Bảo vệ thông tin cá nhân
Hoạt động 2 trang 53 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Giải thích lí do.

Xem lời giải

3. Chia sẻ thông tin cá nhân một cách an toàn và hợp pháp
Luyện tập bài 1 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

1. Mỗi hoạt động chia sẻ thông tin sau đây có an toàn và hợp pháp hay không? Hãy giải thích lí do.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Nên áp dụng những biện pháp nào sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân?

Xem lời giải

Vận dụng trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể tên hai trang báo điện tử bằng tiếng Việt cung cấp những thông tin đáng tin cậy.

Xem lời giải

Câu hỏi tự kiểm tra câu 1 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Tên môn thể thao, tên bài hát và tên thú cưng mình yêu thích, thông tin dùng làm tên đăng nhập cho tài khoản email có phải là những thông tin cá nhân hay không?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất